"Stallet"

På Öråker finns plats för 21 hästar i stall och lösdrift.

I stallet hyr vi ut 15 boxplatser för alla typer av hästar, det gemensamma är att hästarna trivs i flock och går i stora hagar. Hästarna är ute så mycket som möjligt. Stallet är uppdelat i en ‘varm’ del med 5 boxar och ett kallstall med 10 boxar. Båda delarna drivs av Sara Kilsgård.För frågor kontakta Sara Kilsgård (sara.kilsgård@telia.com)

Ridleder

På Lennartsnäshalvön finns 35 km ridleder som är uppmärkta med stolpar med gul rand. Lennartsnäshalvöns ridstigsförening är ansvarig för ridlederna som anlagts med stöd från Upplands-Bro kommun och lokala naturvårdssatsningen. Ibland går vandringsled och ridled på samma sträcka, då behöver både ryttare och vandrare visa hänsyn till varandra. I kommunens broschyr finns leden utmärkt https://www.upplands-bro.se/download/18.10b18577182004269824e/1657872703677/upplands-broleden.pdf

Mer information om ridning i naturen: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/aktiviteter/ridning/