Your browser does not support SVG

Stallet

Stallet där hästarnas välmående står i fokus


På Öråkersgård finns ett välskött stall med tio boxplatser. Här står hästarnas välmående i centrum med stora härliga hagar och lång utevistelse varje dag. Hästarna är uppdelade i två flockar, en för valacker och en för ston.

Ridleder
På Lennartsnäshalvön finns milslånga ridstigar på varierat underlag, de finns utmärkta i Kommunens broschyr och här hittar du mer information om ridning i naturen.

Stall miljö
Stallet är luftigt och vi strävar efter en hälsosam miljö för hästar och människor. Stallströet behandlas med en blandning av effektiva mikroorganismer, Microferm, tillsammans med Vulkamin som binder amoniak från träck och urin. Det här skapar en naturlig balans och är bra för såväl luftrör och lungor som hovar och ben.

Då hästarna bidrar med gödsel till gårdens odlingar fortsätter behandlingen även på gödselstacken. På så sätt får vi ett näringsrikare gödsel som väcker mikrolivet i jorden i beteshagar och åkrar.

Stallet drivs kollektivt av hästägarna som hjälps åt med utsläpp, intag och fodringar. Stallet är en plats där människor och djur ska trivas och där hästarna ska få vara hästar.

Alla boxplatser är just nu uthyrda.

Kontaktperson: mariana@dasotech.se