"Odla Ihop Öråker"

Projektet ”Odla Ihop Öråker” handlar om att odla hållbart med biologisk mångfald. Att utöka hållbar odling av frukt och grönt, anlägga blomsterängar för insekter och pollinering samt fermentera hästgödsel och annat organiskt material. 

Ebba Horn på Öråkers Gård tillsammans med Karin Saler och Jenny Salmson från Odla Ihop samt Johanna Karlén från Bioinspira har satt ihop projektet som beviljats stöd från EUs Lantbruksfond. Jordbrukaren Jan Tärnström och odlaren André Wright är också involverade i projektet.

– Vi vill sammanföra människor, kunskaper och tekniker för att tillsammans hitta vägar att omvandla en del av den det monokulturella bruket av åkrarna till en regenerativ ekologisk odling av grönsaker, bär och frukt. Vi vill inspirera andra gårdar och kommuner i Sverige till samarbeten med människor lokalt för att tillsammans odla hållbart för både miljön och ekonomin, säger Ebba Horn på Öråkers Gård.

Vi använder oss av permakulturella tekniker och visionen är att Odla Ihop Öråker ska bli en plats för kunskapsdelning genom kurser, workshops och samarbeten med kommun, företag och privatpersoner. Hit kan företag också komma för att konferera och inspirera sina anställda.- Vi arbetar praktiskt med kunskap inom biodiversitet och hållbar, ekologisk odling och resurshantering utifrån permakulturella tekniker och metoder. Vi vill bjuda in till samarbete och satsningar som vi även hoppas ska kunna skapa arbetstillfällen. För gröna näringar är i stort behov av arbetskraft, och människor är i stort behov av hållbara, gröna arbeten med direkt koppling till natur och produktion av mat, säger Jenny Salmson från Odla Ihop.

Med hjälp av jordförbättrande tekniker kommer Odla Ihop Öråker skapa ökat mikroliv i jorden. Bakterier, svamphyfer, maskar och hela det myller av liv som ingår i jordens näringskedja stöds med olika komposteringstekniker, såsom bokashi, EM, snabbkomposter, kompostte och maskkomposter.

– Vi startar med att omvandla ca 0,5 hektar lerig hage till hållbar odling, samt anlägga blomsterängar på ca 0,5 hektar på olika platser på gården för insekter och pollinering. Vi har påbörjat fermentering av hästgödsel med Bokashiteknik och kommer att satsa på att fermentera mer organiskt material från annan verksamhet på gården, avslutar Ebba Horn.Läs mer om Odla Ihop www.odlaihop.se och Bioinspira www.bioinspira.se

Läs pressmeddelandet och se bilder: På Svenska eller Engelska