"Jordbruk i öppet landskap"

Vi vill bevara ett levande jordbruk och vi arbetar för att det ska fortsätta i flera generationer framåt.

Jordbruket omfattar ca 150 hektar och brukas idag av Jan-Erik Tärnström.

Här odlas i första hand spannmål med vete som största och viktigaste grödan, oljeväxter (raps och lin), baljväxter (ärtor), vall för häst och djurfoder. Det öppna åkerlandskapet breder sig vackert ner mot Mälaren och löper mellan skogsklädda höjdpartier.

Jan-Erik är Lantmästare med mer än 30 års erfarenhet av både konventionellt och ekologiskt jordbruk. Jan-Erik brukar även areal på andra gårdar på halvön såsom Lennartsnäs, och tidigare även Aspvik och Frölunda Gård. Jan-Erik och hans familj bor i Norra Flygeln. Jan-Erik är engagerad i andra delar av gårdsnäringen.

Vi har ambition att återställa och re-vitalisera delar av jordbruksmarken som efter fler generationers bruk har slitits; framför allt där tidigare gräsmatteodlingar legat.


Försök har påbörjats att fermentera stallgödsel och annat organiskt avfall med hjälp av EM (Effektiva Mikroorganismer). Sedan 2021 ingår gården i pilotprojektet Svensk Kolinlagring för att testa olika metoder att lagra mer kol i jordbruksmarken. Du kan läsa mer om projektet på gården här.

EM består av probiotiska mjölksyrebakterier, fotosyntesbakterierna, actinomyceter, jäst och mögelsvampar. Genom fermentation och samverkan mellan dessa grupper uppstår en mängd bioaktiva ämnen som enzymer, aminosyror, vitaminer och antioxidanter.  Mikroberna frigör även organiska syror som bryter ned jord och sten till för växterna tillgängliga näringsämnen. EM är tillväxtstimulerande och stärkande och de levande fotosyntesbakterierna fixerar kväve och koldioxid.

Målet är att bygga upp mikrolivet i jorden och därigenom göra jorden mer fertil, robust och bättre rustad att hantera klimatförändringar. Under 2019 påbörjas flera projekt med syfte att väcka livet i jorden och skapa ett mer stabilt ekologiskt system.