"Ekologiskt köttproduktion"

I hagarna nedanför Ekbacken och längs med Mälarens strand hittar vi gårdens mest flitiga miljöarbetare: ett femtontal kor håller strandängar betade och deras viktigaste uppgift är att hålla öppet landskap för att vi ska kunna bevara vår värdefulla natur och kulturmiljö.

Korna är lösgående året om och under vintern bor de på Lennartsnäs, kalvarna säljs levande till andra uppfödare för ekologisk köttproduktion.