Your browser does not support SVG

Bostäder och lokaler

På gården finns 15 olika byggnader, såsom herrgården och dess flyglar, hyresbostäder, ladugården, stallbyggnad, maskinhall och varierande mindre byggnader. Byggnader underhålls kontinuerligt i vår strävan att bibehålla den lantliga värdefulla kulturmiljön.

I ladan finns 14 stycken lokaler från ca 15kvm till ca 100kvm i storlek som hyrs ut för varierande verksamhet. I dagsläget finns inga lediga lokaler men om intresse finns går det bra att ringa Ebba 070-492 87 04 eller maila till ebba@orakersgard.se