Your browser does not support SVG

Bokashi i Ladan

Bokashi i Ladan projektet löper från juni-oktober 2018. Idén och syftet är att vi vill lyfta fram Bokashihinken i kungsängen genom att få 40 hushåll att förstå nyttan och börja fermentera sitt organiska avfall. Vi möts i Ladan 3 gånger under sommaren för att hämta hink, få instruktioner och för intressanta föreläsningar om EM.

Deltagarna kommer att aktivt delta i ett lokalt klimat och miljöprojekt som också bidrar till besparingar genom att slippa köpa lika mycket matjord och näring till sin trädgård.

Största fördelarna med Bokashitekniken är att minska samhällets hantering av avfall, minska utsläpp och framför allt ta vara på all energi och näring i det organiska avfallet och omvandla det till näringsrik jord.

FB Grupp: Bokashi i Ladan

Vad är Bokashi?

 • Bokashi är det japanska ordet för “väl fermenterad organiskt materia”.
 • Bokashi är ett vetekli som har fermenterats med EM mikrober och rörsockermelass.
 • När du tillsätter bokashiströ till köksavfallet, i syrefri miljö, jäser/fermenterar mikroorganismerna det organiska materialet.
 • EM består av en grupp naturliga jordmikrober: mjölksyrebakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier.

Fördelar

 • Bidrar positivt till miljön genom att vi återvinner matavfallet: all energi bevaras.
 • Koldioxid och kväve binds i jorden istället för att släppas ut som klimatgaser.
 • Några veckor efter att matavfallet grävts ner, omvandlas det till energirik och levande jord.

Vad kan läggas i bokashihinken?

 • Nästan allt organiskt avfall. Går utmärkt med alla frukt- och grönsaksrester, kött och fisk (tillagad eller rå), pasta, ris, bröd, kaffesump, godis, ost, tepåsar.
 • Från trädgården: klipprester, blommor, blad och småkvistar.
 • Hushållspapper och pappersservetter i små mängder
 • Undvik flytande vätskor och större köttben.

Hur fungerar det?

Det sker ett samarbete mellan det organiska avfallet och mikroorganismerna i bokashiströet: Det organiska avfallet ger näring till mikroorganismerna, dessa växer i antal och jäser (fermenterar), samtidigt som de förökar sig.

Matrester fermenteras istället för att ruttna – precis som när man gör syrade grönsaker. Under processen bildas en mängd enzymer, vitaminer, aminosyror, spårämnen, växthormoner och organiska syror.

När hinken jäst färdigt och grävs ner i jorden tar maskar, insekter och jordbakterier över och förvandlar de organiska avfallet till mull i en accelererad kompostering. Jordens mikrobiella liv ökar och det blir mer näring som är lättillgänglig för växterna.

Notera att innehållet i din bokashihinken ser likadan ut efter några veckor. Det blir inte jord i hinken utan detta händer senare när bokashin blandas med jord.

 

Fermentering bättre än kompostering ?

Bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än traditionell kompost i syrerik miljö, se rapport http://www.botanic-culture.com/wp-content/uploads/Fermentation-versus-Composting_-Nagoya-2016.pdf

För mer information om EM besök Botanic Culture